Subsidies

 

RVO isolatie subsidie 2022 De isolatie subsidie valt dit jaar samen met de zonneboilers, warmtepompen en aansluiting op een warmtenet onder de ISDE subsidie. Met deze regeling moedigt de overheid ons aan energie te besparen of duurzaam op te wekken. Dit jaar is er voor isolatie 124 miljoen euro beschikbaar.

 

Isolatiemaatregelen

In onderstaande tabel ziet u de verhoogde subsidiebedragen van de isolatiemaatregelen. Het hogere subsidiebedrag bij de ISDE geldt voor isolatiemaatregelen die na 31 december 2021 zijn uitgevoerd of aangebracht. Ook de nieuwe minimale oppervlakte-eisen voor isolatiemaatregelen gelden voor alle aanvragen die vanaf 1 januari 2022 worden ingediend.

Zijn de isolatiemaatregelen voor 1 januari 2022 uitgevoerd of aangebracht? Dan gelden de lagere bedragen van 2021.

Let op 

Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om vloer- en bodemisolatie te combineren om aan de isolatiewaarde-eis te voldoen.

 

Subsidiebedragen en minimale m2 voorwaarden

Gevelisolatie

€ 38 minimaal 10 m2

Spouwmuurisolatie

€ 8 minimaal 10 m2

Dakisolatie

€ 30 minimaal 20 m2

Zolder/vlieringvloer

€ 8 minimaal 20 m2

Vloerisolatie

€ 11 minimaal 20 m2

Bodemisolatie

€ 6 minimaal 20 m2

 

Neem voor meer informatie een kijkje op de website van het RVO. 

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) aanvragen| RVO.nl | Rijksdienst

Via de onderstaande link kunt u gebruik maken van een stappenplan voor de subsidie aanvraag. Mocht u hierna nog vragen hebben of ondersteuning willen, helpen wij u graag.

ISDE: Stappenplan aanvragen woningeigenaren | RVO.nl | Rijksdienst

Gemeentelijke subsidies

Informeer hiervoor naar de mogelijkheden bij uw eigen gemeente. 

Subsidie 2021

Per 4 januari 2021 is er voor isolatiemaatregelen wel subsidie beschikbaar via de regeling Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Per 1 juli 2021 is er voor woningeigenaren in het aardbevingsgebied met een uitkering mijnbouwschade van minimaal €1000,- subsidie mogelijk via de waardevermeerderingsregeling

https://www.snn.nl/particulier/subsidie-waardevermeerdering

ISDE: Subsidiebedragen isolatiemaatregelen vanaf 2021

Voor woningeigenaren is er vanaf 2021 subsidie voor 5 typen isolatiemaatregelen: gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas. Dit zijn de voorwaarden en tarieven die vanaf 4 januari 2021 09:00 uur gelden.

Algemene voorwaarden

 • Kiest u voor 1 isolatiemaatregel, dan moet u daarna nog minimaal 1 andere maatregel nemen. Dat kan een ander type isolatiemaatregel zijn of u kunt kiezen voor een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
 • Combineert u HR++-glas en Triple-glas? Dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas, waarvoor u subsidie kunt krijgen, opgeteld altijd minimaal 10m2 zijn en mag niet hoger zijn dan 45m2.Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als u bij HR++-glas en Triple-glas kiest voor een combinatie met kozijnpanelen of isolerende deuren.
 • Bij de toepassing van Triple-glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen.
 • De installatie is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
 • U vraagt maximaal 12 maanden na installatie van de isolatiemaatregelen subsidie aan.
U heeft geen recht op subsidie als u al eerder een andere subsidie voor de betreffende isolatiemaatregelen heeft ontvangen.
 
Ben je woningeigenaar in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade? Dan kun je gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering om jouw huis duurzamer te maken. Je kunt maximaal € 4.000 subsidie krijgen om bijvoorbeeld de vloer te isoleren, HR++(+) glas te plaatsen of zonnepanelen te installeren. Ook als je gebruik maakt van de stuwmeerregeling en niet eerder gebruik hebt gemaakt van de waardevermeerderingsregeling kom je voor deze subsidie in aanmerking.

Omdat het einde van het budget in zicht komt, heeft het demissionair kabinet besloten € 40 miljoen extra beschikbaar te stellen. Onze verwachting is dat dit budget (incl. de extra € 40 mln.) rond oktober op is. Dit kan ook eerder of later zijn: de datum van 1 oktober is dan ook geen harde grens voor het indienen van aanvragen, maar een inschatting dat rond die datum het budgetplafond is bereikt en verdere subsidieaanvragen moeten worden afgewezen. In zijn brief aan de Tweede Kamer geeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan dat het volgende kabinet dient te besluiten over te toekomst van de subsidieregeling. 

Kortom, bewoners die na 1 oktober van het IMG een schadevergoeding ontvangen van €1.000 of hoger, kunnen wel een subsidieaanvraag bij SNN indienen, maar wanneer het budget op is, zal een aanvraag worden afgewezen.
 

Extra tegemoetkoming voor woningeigenaren provincie Fryslân

Woningeigenaren in Fryslân krijgen 50% extra tegemoetkoming op isolatiemaatregelen als zij hun woning verduurzamen. Provincie Fryslân stimuleert hiermee haar inwoners om isolerende maatregelen (spouw, gevel, vloer/bodem, dak, glas) te nemen volgens de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) geldende voorwaarden. Hiervoor stelt de provincie in totaal 2,95 miljoen euro beschikbaar. De looptijd van deze Friese aanvulling geldt met terugwerkende kracht van 4 januari 2021 tot en met 31 december 2022, zo lang er budget is.

LET OP: als u vóór 31-12-2020 SEEH heeft aangevraagd dan is deze aanvulling niet op u van toepassing. U valt dan onder de regeling die tot 31-12-2020 van toepassing was en waarop 1/3e extra tegemoetkoming van toepassing is.

Aanvraagproces

U dient bij RVO een aanvraag in voor de ISDE. Zodra RVO een positief besluit heeft genomen op uw aanvraag zal RVO de Friese aanvrager per mail benaderen of deze in aanmerking wil komen voor de Friese tegemoetkoming. De aanvrager geeft vervolgens toestemming aan RVO voor het verstrekken van de benodigde informatie aan de provincie Fryslân. RVO betaalt het ISDE subsidiebedrag uit aan de woningeigenaar. Als de aanvrager toestemming heeft gegeven, vult de provincie Fryslân dit bedrag voor de Friese woningeigenaren aan met  50% van het door de RVO verstrekte subsidiebedrag. LET OP: deze aanvulling geldt alleen voor de isolatiemaatregelen! Als u voor het nemen van isolerende maatregelen bijvoorbeeld 1000 euro ISDE subsidie ontvangt van RVO dan krijgt u vanuit Fryslân nog eens 500 euro. Dit zolang er budget hiervoor is. U krijgt dus twee keer een bedrag uitgekeerd, van RVO en van de provincie Fryslân. Dit gebeurt op twee verschillende momenten.

U komt in aanmerking voor de Friese financiële aanvulling als u na 4 januari 2021 van de RVO een subsidie verstrekt heeft gekregen op grond van de ISDE voor tenminste 1 energiebesparende maatregel (spouw, gevel, vloer/bodem, dak, glas). Bij een combinatie van twee maatregelen, bijvoorbeeld een warmtepomp en spouwmuurisolatie krijgt u alleen een tegemoetkoming voor de isolatiemaatregel.

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet als:

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
 • het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
 • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over andere mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op, we staan u graag te woord!