Subsidies

Nu ook subsidie voor één isolatiemaatregel

In 2023 kunt u ook subsidie aanvragen voor één isolatiemaatregel. Deze maatregel moet u wel hebben genomen na 1 april 2022. U krijgt dan ongeveer 15% van de isolatiekosten aan subsidie. Neemt u binnen 24 maanden een 2e (of meer) maatregelen? Dan wordt het subsidiebedrag voor de eerste isolatiemaatregel verdubbeld tot ongeveer 30% van de isolatiekosten. Deze percentages zijn slechts een schatting. De exacte subsidiebedragen en voorwaarden bij één of 2 (of meer) maatregelen vindt u in de tabel onderaan de pagina.

Meer tijd voor een subsidieaanvraag

Vanaf 2023 heeft u als woningeigenaar maar liefst 24 maanden de tijd om uw subsidieaanvraag te doen nadat u uw maatregel heeft laten uitvoeren. Deze termijn geldt alleen voor maatregelen die u vanaf 1 januari 2022 heeft genomen.

Ook voor zakelijke gebruikers geldt in 2023 de ruimere termijn van 24 maanden. Dit weliswaar in omgekeerde volgorde: u doet als zakelijke gebruiker namelijk eerst uw subsidieaanvraag en laat vervolgens binnen 24 maanden de maatregelen uitvoeren.

 

Subsidie voor VvE's

Subsidie aan verenigingen van eigenaars (VvE) voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten gaat in januari 2023 over naar de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Voor zonnepanelen en kleine windturbines kunnen VvE’s nog terecht bij ISDE.

Isolatiemaatregelen

In onderstaande tabel ziet u de verhoogde subsidiebedragen van de isolatiemaatregelen. Het hogere subsidiebedrag bij de ISDE geldt voor isolatiemaatregelen die na 31 december 2021 zijn uitgevoerd of aangebracht. Ook de nieuwe minimale oppervlakte-eisen voor isolatiemaatregelen gelden voor alle aanvragen die vanaf 1 januari 2022 worden ingediend. 

Zijn de isolatiemaatregelen voor 1 januari 2022 uitgevoerd of aangebracht? Dan gelden de lagere bedragen van 2021.

Let op 

Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om vloer- en bodemisolatie te combineren om aan de isolatiewaarde-eis te voldoen.

Subsidiebedragen en minimale m2 één maatregel

Maatregelen uitgevoerd tussen 02-04-2022 en 01-01-2023

Gevelisolatie--

€ 19,- minimaal 10 m2

Spouwmuurisolatie

€ 4,- minimaal 10 m2

Dakisolatie

€ 15,- minimaal 20 m2

Zolder/vlieringvloer

€ 4,- minimaal 20 m2

Vloerisolatie

€ 5,50 minimaal 20 m2

Bodemisolatie

€ 3,- minimaal 20 m2

Stappenplan subsidie aanvragen

Klik op de onderstaande link voor de stappenplan en het aanvragen van uw subsidie.

ISDE: Stappenplan aanvragen woningeigenaren (rvo.nl)

Let op!

Voor uw aanvraag heeft u de DigiD-app nodig óf DigiD met sms-controle.

 

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
  • het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over andere mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op, we staan u graag te woord!